Op deze pagina zetten we de belangrijkste begrippen even voor u op een rij.

Thuisbasis Brabant is een thuiszorg coörporatie waarbij zorgteam Clivia ook is aangesloten.
hierbij zijn zeven teams uit de regio aangesloten die de zorg ten alle tijden kunnen waarborgen.

  

Wij bieden:


ZVW Zorg Verzekerings Wet
Deze zorg wordt rechtstreeks door de zorgverzekeraar vergoed en er is geen eigen bijdrage nodig.
Wij verlenen persoonlijke verzorging en verpleging.

WLZ Wet Langdurige Zorg
Is bedoeld voor mensen die intensieve zorg nodig hebben. (b.v. chronisch zieken, kwestbare ouderen, mensen met ernstige geestelijke of lichamelijke beperking of aandoening waarbij het zelfstandig wonen niet meer mogelijk is.)
Wij bieden deze zorg in de overbruggings periode tot opname.
Hierbij betaalt U een kleine bijdrage afhangeklijk van uw inkomen en dat wordt berekend door het CAK (Centraal Adinistratie Kantoor).

PGB staat voor Persoons Gebonden Budget en is een budget waarmee u zelf de zorg kunt inkopen die u nodig heeft.
Dit betekent dat u zelf een keuze maakt voor een zorgverlener, de vorm van zorg en de momenten waarop u deze krijgt. 
Echter betekent dit ook dat u zelf verantwoordelijk voor uw uitgaven en administratie.